Stabilita a barvový gamut

Srovnejme barvové gamuty (objemy realizovatelných barev) současných fotografických reprodukčních technik. Znázorněna jsou reálná měření (výsledky kalibrací), nejedná se tedy jen o ilustrační grafy.

Zástupce:

  • inkjet technologie je barvový gamut realizovaný pigmentovou fototiskárnou a RC papírem typu pearl (červená)
  • gamut termosublimační technologie náleží fototiskárně DNP (bílá)
  • pro srovnání je také znázorněn gamut digitálního "mokrého" fotolabu (oranžová)

Image 4

Průměty gamutů studovaných technik ve stínech, středních tónech a jasech, zobrazení jsou promítnutím gamutů do roviny ab kolorimetrického prostoru CIE-Lab

Pro laiky

Termosublimace a inkjet gamut je větší než gamut "mokrého" RA-4 fotolabu. Větší gamut znamená zobrazení více barev. Vždy záleží nejen na tiskárně, ale také na použitém papíru a odborném nastavení tiskárny (labu).

Pro fajnšmekry:

Z obrázku plyne, že inkoustová i sublimační cesta překonávají fotolab jak co do objemu realizovatelných barev (obsahy znázorněných ploch), tak i linearity a tedy opakovatelnosti výsledků (hladkost hraničních křivek). Je nutné si také uvědomit, že barvový gamut nelze přisuzovat jen tiskárně, nýbrž celému systému, v kterém je dané reprodukční zařízení nasazeno. Záleží totiž na: barvivu, médiu, tiskovém módu vč. rozlišení. Dalším benefitem inkjet a termosublimační technologie je jejich bezzávojovost, tedy nezvyšování denzity papíru po výrobě fotografie. RA-4 technologie tímto jevem přirozeně "trpí".